प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४९३००
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
हरि ढकाल
चितवन-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४२१८
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
तोसीमा कार्की
ललितपुर-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३११३६
उमेर ३३
लिङ्ग महिला
गणेश पौडेल
रुपन्देही-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २५७९५
उमेर २७
लिङ्ग पुरुष
राजन गौतम
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २४३०५
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १९३९१
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
गोमा तामाङ
सुनसरी-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६६०६
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६४७७
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १५८६१
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १५३२६
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
सोविता गौतम
काठमाडौं-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १५२३८
उमेर २७
लिङ्ग महिला
जीता वराल
चितवन-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४८४३
उमेर ४३
लिङ्ग महिला
शिशिर खनाल
काठमाडौं-६
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४२२१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४१४५
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४०६९
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १३७९८
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२६३९
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
महेन्द्र सेन (ठकुरी)
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२४९९
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२४९५
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
हिमेश पन्त
धादिङ-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२४९४
उमेर २५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२१८०
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
भरत पराजुली
मकवानपुर-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १२०५९
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११७५९
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
प्रवेश भुसाल
बर्दिया-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११००४
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०९६१
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
राजु राई
कास्की-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०९४१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दिनेश हुमागाई
काभ्रेपलाञ्चोक-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०५७३
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०११२
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १००७१
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९१९१
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९१४०
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९०३३
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८७८१
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
गणेश पराजुली
काठमाडौं-७
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८७४३
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
प्रदिप विष्‍ट
काठमाडौं-१०
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८७३९
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
बसु नारायण श्रेष्‍ठ
काभ्रेपलाञ्चोक-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८६९७
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८६६६
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८५६४
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८०६३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७४६७
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६४५३
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
शालिक राम न्यौपाने
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६४४९
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६११३
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
बोधराज रेग्मी
स्याङ्जा-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६०६५
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ६०४४
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५८६५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
टाका राज थापा
मकवानपुर-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५८४१
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५७९६
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५५६९
उमेर ५१
लिङ्ग महिला
मदन लाल पौडेल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५५३१
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५४७७
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
बिजय जोशी
तनहुँ-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५३७३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५३४९
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५३३३
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४९८७
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
झंकर राज जोशी
कञ्चनपुर-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४९३७
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४८९२
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४६०१
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४१७३
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
पुकार बम
काठमाडौं-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४११५
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
साजन वि.क.
भक्तपुर-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४०९८
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३८९१
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३८८४
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६९५
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३५७९
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३५६६
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दिनेश श्रेष्‍ठ
सिन्धुपाल्चोक-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३५०३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४६१
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४४४
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३४०५
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३३७६
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३३१९
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३३१८
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३२७७
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३२५३
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
हरी प्रसाद भुसाल
अर्घाखाँची
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३२००
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३१७२
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २९०१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
मेनुका ठकुरी
सिन्धुली-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २६९२
उमेर ३१
लिङ्ग महिला
माया गुरुङ्ग
सिन्धुपाल्चोक-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २४५३
उमेर ४२
लिङ्ग महिला
तिला खत्री
बाग्लुङ-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २३२७
उमेर ४१
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २२८२
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २२३०
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २०६४
उमेर ३९
लिङ्ग महिला
कृष्ण लुहार
कञ्चनपुर-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २०३१
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
देब राज जोशी
कञ्चनपुर-१
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १९०९
उमेर २८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १८८२
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १८७६
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १८६९
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६८३
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १५५३
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४५७
उमेर ३५
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४२४
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १४२३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १३८०
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १३३३
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११३६
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११२१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दिपक बेल्वसे
कपिलवस्तु-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०५६
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०५४
उमेर २५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १००६
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९७१
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
अशोक कडेल
पर्सा-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९२३
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९१०
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८९७
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७७४
उमेर २७
लिङ्ग पुरुष
शोभा कार्की
ओखलढुङ्गा
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७१४
उमेर ३९
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७१३
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
जय करण महतो
सर्लाही-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५६९
उमेर ३१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५२८
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५२६
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५०२
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५००
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४६३
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४३३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३८७
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६४
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
पवन कुमार झा
महोत्तरी-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६०
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
धिरज ठाकुर
सर्लाही-४
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३०६
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३०४
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २९५
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २८१
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २४६
उमेर २६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २३७
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १९८
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६५
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६३
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
सुदेश गुरुङ
मुस्ताङ
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८७
उमेर २५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
टिक राज गुरुङ्ग
स्याङ्जा-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष