प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ६(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)

दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४६०१
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६९५
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ८९७
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ७१३
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३८७
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २९५
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष