प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश २(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)

दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३८८४
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३५७९
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३५६६
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३३१९
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३२५३
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २०६४
उमेर ३९
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १८७६
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६८३
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ११२१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १०५४
उमेर २५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १००६
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९७१
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
अशोक कडेल
पर्सा-३
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ९२३
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
जय करण महतो
सर्लाही-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५६९
उमेर ३१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ५०२
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४६३
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ४३३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६४
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
पवन कुमार झा
महोत्तरी-२
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३६०
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
धिरज ठाकुर
सर्लाही-४
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३०६
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत ३०४
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २८१
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २४६
उमेर २६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत २३७
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मत १६३
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष