प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २७४३१
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २४१७८
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २४१०२
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २३६०४
उमेर ७३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २३५२०
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २२५३७
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २२४४५
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २१३३१
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १७९७७
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १७३९०
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १७२७९
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १७०५९
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १६९७९
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
हरि नारायण यादव
महोत्तरी-३
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १४३२५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
प्रमोद साह
सर्लाही-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १४२५५
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३८२२
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
आनन्द यादव
धनुषा-२
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १२९०१
उमेर ७३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ५८१३
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
महाजन यादव
धनुषा-४
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ५२१२
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ४२९१
उमेर ३१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २६९३
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
ओम प्रकाश यादव
रुपन्देही-४
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २६२३
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २४६१
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २१२२
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १९१४
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
गोपाल राई
उदयपुर-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १९०६
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३१३
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १२७४
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १०००
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ९४३
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
लाक्पा शेर्पा
सोलुखुम्बु
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ९०१
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८९७
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८११
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ७९२
उमेर ४६
लिङ्ग महिला
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ७२४
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ६२९
उमेर ४६
लिङ्ग महिला
चन्द्र मादेन
ताप्लेजुङ
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ६२८
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ५३५
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ४६४
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
इन्द्र मान थिङ
मकवानपुर-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ४१८
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३९२
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३६७
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३६३
उमेर ७०
लिङ्ग महिला
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३५७
उमेर ६१
लिङ्ग महिला
धन वहादुर तामाङ
काभ्रेपलाञ्चोक-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३५०
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३५०
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३१३
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
डिवी सिंह लामा
सिन्धुपाल्चोक-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ३०८
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २६५
उमेर ३४
लिङ्ग महिला
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २६०
उमेर ३५
लिङ्ग महिला
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २४८
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २४६
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
रुपेश राना
गोरखा-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २३६
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २२३
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
भुम बहादुर राई
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २१५
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत २०३
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १९३
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
मनोज आचार्य
काठमाडौं-६
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १८४
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १८३
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १६३
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
सिद्धि बहादुर जोशी
काभ्रेपलाञ्चोक-२
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १६२
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
श्याम सिनाल
डडेल्धुरा
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १६१
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १४९
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १४८
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
गोपाल राज राई
ललितपुर-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १४६
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३९
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३३
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
भिम बहादुर मगर
काठमाडौं-५
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३१
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १२९
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १२३
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ११८
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ११२
उमेर ५४
लिङ्ग महिला
सोम नाथ अधिकारी
सिन्धुली-१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १०९
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८७
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८२
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
काशीम मिया
चितवन-३
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ७९
उमेर ३४
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ६२
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ४४
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ११५०४
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १६२३९
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १५९२७
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १५४३५
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १३१९०
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ११५०६
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १०६१४
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत १०३०२
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८७४१
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ८२४६
दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
मत ७५४५